Kanna blades archives

kuniyoshi
kuniyoshi
Mandaitsuru
Mandaitsuru

Mandaitsuru

Myohoin Chiyozuru
Myohoin Chiyozuru

Myohoin

Onnazakari
Onnazakari

Onnazakari

Raikunitoshi
Raikunitoshi
Ryusen
Ryusen

Ryusen

Hironobu
Hironobu

Made by Ishido Teruhide

juichi
juichi

Ryusensai Juichi blade

hiun1
hiun1

Hiun blade by Ishido Hideo

Sakon
Sakon

Sakon kanna blade

Shoun
Shoun
Ikkanji Tadatsuna
Ikkanji Tadatsuna
Tamasakon
Tamasakon

Tamasakon

Tameyasu
Tameyasu
Teruhide
Teruhide

Ishido Teruhide kanna blade

tokon
tokon
Seiken
Seiken

Seiken kanna blade

Unryu
Unryu
Sakurabuncho
Sakurabuncho
Reijin
Reijin
Unsen
Unsen
Kenmei
Kenmei
Hyogonokakmi
Hyogonokakmi
Yoshiyasu
Yoshiyasu
Yoshimitsu
Yoshimitsu
Zuio
Zuio
Hontoshihide
Hontoshihide

Hontoshihide kanna blade

Ikkanji
Ikkanji

Ikkanji Shoryu

Juryo
Juryo

Juryo kanna blade

Unju
Unju

Unju kannablade

Shikan
Shikan

Shikan kanna blade

Tenkei
Tenkei

Tenkei kanna blade

Hoken
Hoken

Hoken kanna blade

Musashi
Musashi

Musashi kanna blade

Koreaki
Koreaki

Koreaki kanna blade

Kabutowari
Kabutowari

Kabutowari kanna blade

Akihide
Akihide

Akihide kanna blade

Marumo
Marumo

Marumo Kanna blade